Utmaningens formulering

Mallen utmaningens formulering kan användas för att  ge en tydlig överblick av utmaningens kärna, och den kan fungera som grund för en bra "pitch". 

Var noga med att aldrig ta med lösningar när ni i nedersta rutan i mallen provar att formulera själva utmaningsfrågan. Tänk på att frågan ska ställas så att flera perspektiv och möjligheter kan rymmas.

Mallen ger en bra utgångspunkt till nästa steg, då ni ska definiera själva utmaningen och formulera er frågeställning.

Ladda ner mallen här (pdf, 88 Kb)

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40