Samtalsunderlag

Använd den här mallen när ni genomför intervjuer av en målgrupp. Fundera ut vilket område som är särskilt intressant för er. Uppmuntra till berättande!

Lyssna och ställ följdfrågor. Gå djupare genom att fråga ”varför”? Samla på bra citat – dessa kan leda till viktiga insikter. 

Ladda ner mallen här (pdf, 95 Kb)

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40