Användarresan

Användarresan är bra att använda när ni vet vilken målgrupp ni vänder er till och vad ni vill förbättra eller utgå ifrån. Genom en "användarresa" kan ni studera vilka aktiviteter, beröringspunkter och personer som användare i er målgrupp kommer i kontakt med före, under och efter de använder er tilltänkta tjänst eller produkt. 

Var noga med att få fram vilka emotionella reaktioner som kommer upp för att bättre förstå vilka moment som kan förbättras eller ersättas för att skapa en bättre upplevelse av produkten eller tjänsten. Syftet med användarresan är att identifiera och kartlägga hur er produkt eller tjänst används, och var i den kedjan det finns möjlighet till förbättringar.

Den här mallen kan användas i flera av designprocessens faser.

Ladda ner mallen här (pdf, 89 Kb)

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40