Aktörskarta

Aktörskartan hjälper er att bättre förstå "ekosystemet" av människor, organisationer, företag, finansiärer och lagstiftare med flera som finns runt er målgrupp. Genom att kartlägga dessa aktörer får ni en bättre bild av vilka aktörer eller problemägare som är viktiga att ta hjälp av eller förstå för utformningen av er tänkta tjänst eller produkt.

Gruppera aktörer i den övre halvan av kartan som kan vara med i utvecklandet av er tänkta produkt. I den nedre halvan av kartan samlar ni externa aktörer som ni behöver information ifrån, då de på olika sätt indirekt påverkar er tänkta produkt. Det kan handla om regelverk, tillstånd och förordningar med mera.

Ladda ner mallen här (pdf, 89 Kb)

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40