Dela sida

Fas 1 - Förstå

I den inledande fasen i designprocessen är syftet att skapa en bred förståelse för utmaningen och användarna. Det är viktigt att utgå från de behov som användarna har, annars riskerar ni att utveckla något som ingen behöver.

Börja med att identifiera er målgrupp, det vill säga de som ska använda den produkt eller tjänst som ni vill utveckla. Ni behöver först förstå vem det är ni utvecklar för, för att sedan förstå vad ni ska utveckla. När ni har identifierat vilka användarna är behöver ni skapa insikt, empati och engagemang för målgruppen och de utmaningar som finns i deras vardag.

Lär känna målgruppen

Börja med att intervjua personer i er målgrupp för att förstå vad de tänker, känner, säger och gör. Ibland stämmer inte det som en person säger överens med vad personen faktiskt gör. Därför kan ni behöva komplettera era intervjuer med observationsstudier eller att användaren får skriva dagbok under en viss period. En viktig del är också att ni själva provar på hur det är att vara i er målgrupps situation.

Stödmaterial

Här hittar ni stödmaterial och mallar som ni kan använda i förstå-fasen.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40