Länkar till designforskning

Här hittar du länkar till ett antal nätverk, tidsskrifter och institutioner som kan utgöra en start i sökandet av mer specifika forskningsområden.

Design Council
Brittiska designorganisationens webbplats har allt du vill veta om design!  

Design Management Institute
Amerikansk designorganisation som verkar för att stärka designens roll i näringslivet genom ökad kunskap om design och designers kompetens som managers. DMI arrangerar ett stort antal konferenser, mest kommersiellt orienterade, men även för forskare.

Design Research Society
The Design Research Society är en mångvetenskaplig förening för designforskning över hela världen..

Design Philosophy Papers (DPP)
DPP är en webbplats som publicerar artiklar inom designområdet.

DESIGNIUM nyhetsbrev
Ett nystartat nyhetsbrev om designforskning i Finland. Brevet publicerar analyser relaterade till nationella designpolicies, de senaste rönen och goda exempel. Det recenserar även händelser och projekt inom strategisk design och design management.

forskning.se
Vill du veta mer om design och forskning? Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation.

NextDesign Leadership Institute
NextDesign Leadership Institute skapades som ett experiment för att påskynda innovation.

Nordcode
Nordcode samlar aktiva nordiska designforskare inom kommunkation/semiotik.

Nordes
Organisationen Nordes, Nordic Design Research, verkar för design och designforskning i Norden.  

Svensk Forms Arkiv
I arkivet hittar du material som rör föreningen: pressklipp, protokoll, utställningskataloger, tidskriften FORM och ett stort bildarkiv som är tillgängligt för forskning och för illustrering. I det digitala designarkivet hittar du material ända från 1845 och framåt.

Tribu-design
Tribu-design är en webbplats som innehåller en databas över ”Decorative Arts and Design of the 20th Century.” Där finns bland annat en databas med bilder över designer och tillverkare.

Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är en myndighet som har i uppdrag att stödja och utveckla svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet fördelar finansiella medel till forskning, fungerar som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och ger ut forskningsinformation.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40