Telemarksforsking

Telemarksforskning är ett nationellt forskningsinstitut i Norge som har utvecklat en programteori för attraktiva kommuner/regioner på uppdrag av det norska Kommunal- och regionaldepartementet. 

Forskningen om attraktionskraft ska ge norska kommuner och landsting verktyg som gör det möjligt för dem att göra mer noggranna val av strategier för ökad attraktionskraft. Detta kommer att bidra till både lägre kostnader och högre kvalitet på den offentliga utvecklingen.

Med utgångspunkt från bland annat litteraturstudier, analyser, intervjuer och fallstudier av norska kommuner, har de identifierat faktorer som kan antas påverka den totala in- respektive utflyttningen av människor på en plats. Teorierna ska prövasunder tre år på 16 norska kommuner.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40