Jockfall jakt och fiske. Flygfoto.

Platsinnovation i Swedish Lapland

Nu ska unik forskning stärka samhällen i norr. Projektet Platsinnovation i Swedish Lapland, som drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med SVID, har till syfte att skapa sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara och attraktiva samhällen.

- För SVID är det oerhört viktigt att bidra till forskning inom detta område. Att arbeta med platsinnovation handlar om att utveckla attraktiva platser med hjälp av design, säger Helena Karlberg, ansvarig för design och destination på SVID.

Fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring samspelar

Projektet har till syfte att utforska hur platser kan vidareutvecklas genom ett innovativt samspel mellan fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring för ökad tillväxt och attraktivitet hos besökare, invånare och näringsliv.

Samtliga kommuner i Norrbotten samt Skellefteå kommun i Västerbotten deltar i projektet liksom ett 10-tal företag inom besöksnäringen bland andra Treehotel och Jockfall Jakt och Fiske.

I projektet deltar även samtliga destinationsbolag i regionen, ett antal designföretag samt innovationsforskare från Luleå tekniska universitet.

Mål att utveckla nya metoder, varor och tjänster kring platsinnovation

Det konkreta målet är att i nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle utveckla nya metoder, varor och tjänster kring platsinnovation i Swedish Laplands besöksnäring.

- Vi ser en stor nytta med att utveckla attraktiviteten av vår stad genom vår offentliga utsmyckning och unika upplevelser för våra viktiga besökare. Vi hoppas få idéer som är unika och särpräglade för just vår stad, och som präglas av vårt arv och vår framtida vision, säger Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun.

Pågår under två år

Projektet finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och kommer att pågå under två år. Första gemensamma träffen äger rum i Luleå den 20-21 maj 2015 men redan den 28 april träffas ett flertal forskare inom olika discipliner från Luleå tekniska universitet för att bidra med kunskaper som kan utveckla det nya forskningsområdet platsinnovation.

Mer om projektet

Läs mer om projektet på LTU:s webbplats

Dela sida

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna mig!

Robin Edman

Robin Edman

Vd, SVID

robin.edman@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40