OpenLab

OpenLab är en verksamhet och en fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH (Kungliga tekniska högskolan), Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.

Målet med OpenLab är att bidra med förslag till lösningar för komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden. En av deras fokusområden är hållbar stadsutveckling. 

Dela sida

Webbinarium med OpenLab

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40