Medea - digitala medier på Malmö högskola

"Medea" är en centrumbildning för digitala medier på Malmö högskola. "Medea" är uppbyggt kring samproduktion med aktörer utanför akademin som företag, organisationer, institutioner, konstnärer och medborgare.

"Medea" arbetar med att utveckla nya sätt att bedriva kollaborativ forskning, det vill säga flervetenskaplig forskning som bedrivs tillsammans med andra aktörer. De arbetar med utveckling av teorier och produkter/tjänster/produktioner med speciellt fokus på nya gemenskaper, nya offentligheter och nya gestaltningsformer. 

Dela sida

Medea vid Malmö Högskola

Läs mer om Medea vid Malmö Högskola.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40