Cerut vid Karlstads universitet

"Ceruts" uppgift är att skapa och sprida kunskap om regional utveckling, hållbar tillväxt och attraktiv livsmiljö. Centrumet verkar i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. 

Några av de områden som "Cerut" arbetar med är:

  • Landsbygdsutveckling
  • Kunskapsutveckling och regionala innovationer
  • Företagande/arbetsmarknad
  • Besöksnäring
  • Gränsregional forskning

"Cerut" har ett brett nätverk och målgrupper är bland andra kommuner, statliga myndigheter, regionförbund, företag, föreningar, ideella organisationer och forskningsinstitutioner. Målsättningen är att "Cerut" ska stärka sin position utanför regionen och bredda verksamheten där en starkare profilering mot EU är ett tydligt mål. 

Dela sida

Rapporter från Cerut

Läs rapporten ”Berättelser på hemvägen” om kulturens betydelse för platsskapande.

Läs rapporten ”Livsmiljö och attraktivitet - Upplevelser inifrån och bilder utifrån av Värmland”.

Karlstad universitet - Cerut

Läs mer om Cerut vid Karlstad universitet

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40