Dela sida

Var forskar man om design?

Design handlar väldigt mycket om användaren. Det handlar om att förstå vad användaren egentligen behöver och ifrågasätta de lösningar som finns för att skapa långsiktigt värdeskapande.

Lösningar behöver ifrågasättas. Och användarna behöver få en central roll i utformningen av lösningen. Designforskningen är mångvetenskaplig, tvärsektoriell och finns på ett flertal universitet och högskolor. Designforskningen ger kunskap om designprocessen i sig, men även om användarna och om behoven som skapar nya affärer och ny kunskap inom och utanför designområdet.

SVID har därför valt att se designforskning i ett tämligen brett perspektiv.

Nätverk och tidskrifter

Här hittar du länkar till ett antal nätverk, tidsskrifter och institutioner som kan utgöra en start i sökandet av mer specifika forskningsområden än listan nedan till designforskning i Sverige

Designforskning i Sverige

Eftersom vi ser designforskning i ett brett perspektiv, inkluderar listan på forskningsinstitutioner nedan även ämnesområden som interaktionsdesign och människa-datorinteraktion (MDI). En gränsdragning har dock gjorts gentemot designhistoria som ofta bedrivs inom konstvetenskap.

Sök designforskning 

www.designresearch.se kan du söka efter avhandlingar, e-böcker, böcker, artiklar med mera som rör design.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40