Bidra med populärvetenskapliga artiklar

Vill du som inte är forskare bidra till Swedish Design Research Journal? Välkommen att anmäla ditt intresse! 

Swedish Design Research Journal publiceras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Målet för journalen är att vara en ledande journal om designforskning för både forskare och praktiker över hela världen.

Nummer 1, 2017

Exempel på ämnen du kan skriva om i de populärvetenskapliga artiklarna är: 

  • Design thinking
  • Produktdesign
  • Service design
  • Mjukvarudesign
  • Design management
  • Design och innovation
  • Design för social förändring och social innovation
  • Design och konst
  • Customer experience

Vi välkomnar särskilt artiklar som handlar om design i små och medelstora företag. 

Deadline för idéer till artiklar: 30 mars 2017.

Här hittar du tidigare nummer at Swedish Design Research Journal

Skicka din artikel eller idé till artikel till jon.engstrom@svid.se

Dela sida

Kontakt

Har du frågor! Kontakta gärna mig.

Jon Engström

Forskare och redaktör

jon.engstrom@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40