Viktigast att synliggöra designforskningen

Designforskningen är tvärvetenskaplig och interdisciplinär vilken kan bidra till att området blir svårfångat och i vissa fall osynligt i forskningspolitiska satsningar.

Det handlar om att synliggöra designforskningen så att det system som finansierar den lär sig att värdera den. Idag tvingas vi ofta klä vår forskning i andra termer för att få fatt i medlen, säger Tapio Alakörkkö, prefekt på Designhögskolan i Umeå när vi talar om hur designområdet bättre ska hävda sig i konkurrensen om forskningsmedel.

Designhögskolan i Umeå har i skrivande stund 14 forskare – tre post docs, sju doktorander och fyra som ägnar sig åt tillämpad forskning. Historiskt sett har Designhögskolan alltid haft ett bra och nära samarbete med näringslivet i såväl sina masterprojekt som i den tillämpade forskningen.

Designforskningen i Umeå är indelad i tre primärområden: användarfokus, kreativa processer samt ”Vår digitala vardag”. Området är väletablerat inom Umeå universitet som ”fattat galoppen” vilket inneburit bra samarbeten med hög tvärvetenskaplighet, enligt både Alakörkkö och Anna Valtonen, högskolans rektor.

– Uppbyggnaden av vårt konstnärliga campus kommer att ge ytterligare möjligheter att utforska tvärdisciplinära möjligheter, något som kommer hela designforskningsområdets status till godo, säger de.

På institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet bedrivs forskning och utbildning med fokus på samverkan mellan människa, teknik och design. Målet är att bidra med ny kunskap till designprocesser och därmed påverka utformningen av produkter, processer och arbetsmiljö för ett bättre samspel med människors förutsättningar, behov och drömmar. Vid avdelningen för industridesign handlar forskningsprojekten till exempel om utformning av möbler för äldre, om hur design används för att kommunicera subkulturers identitet och om hur design management och intellectual property management kan samverka som strategiska resurser i företag.

 

(Detta är en förkortad version av en artikel från Design Research Journal nr 2 2011)

Artikeln är skriven av Susanne Helgeson

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40