Smart samarbete

Elektrodress – en dräkt som får spastiska, stela och värkande muskler att slappna av. Under 2012 kommer den att lanseras på marknaden som ett hjälpmedel för personer med spasticitet till följd av till exempel CP-skada, stroke eller MS. Även barn med rörelsehinder får hjälp att öka sin rörlighet, liksom vuxna brukare som därmed kan fortsätta arbeta.

Elektrodress – en dräkt som får spastiska, stela och värkande muskler att slappna av. Under 2012 kommer den att lanseras på marknaden som ett hjälpmedel för personer med spasticitet till följd av till exempel CP-skada, stroke eller MS. Även barn med rörelsehinder får hjälp att öka sin rörlighet, liksom vuxna brukare som därmed kan fortsätta arbeta. Företaget Inerventions har utvecklat Elektrodress och fått hjälp av bland annat Smart Textiles.

– 2009 påbörjade vi en dialog med Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH, ett samarbete mellan KI, KTH och SLL) och då kom vi i kontakt med bland annat MedTech West, KajLindekrantz, professor i medicinteknik och Mats Hansson, professor i maskinteknik. De förstnämnda kunde bidra med kliniska partners och Mats kopplade ihop oss med två studenter, Johan Gawell och Jonas Wistrand, båda vid Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH. De valde att arbeta med att ta fram en Elektrodress-prototyp som sitt ex-jobb och är idag anställda hos oss, berättar Inerventions vice vd Emma Sjöberg.

– I nästa steg fick vi kontakt med Smart Textiles och forskarna Fernando Seoane Martinez och Javier Ferreira som tog sig an uppgiften att integrera elektronik och textil samt att analysera, testa och utvärdera olika material och lösningar. I nuläget handlar vårt samarbete om en övergång till produktion, till exempel vilka storlekar som behövs, och vi har precis initierat ytterligare ett projekt. Där handlar det om fördjupning av textil- och elektronikintegrationen samt att identifiera massproduktionslösningar. Ett treårsprojekt finansierat av KK-stiftelsen.

Teknik för bättre vård

Elektrodress är ett exempel på ett projekt som är typiskt för samarbetet mellan Smart Textiles och MedTech, en allians som på allvar inleddes i januari 2012. Ett flertal projekt som syftar till förenklingar och kostnadsbesparingar pågår redan och tanken är att bidra till en enklare vårdprocess för både patient och vårdpersonal och därmed en mer kostnadseffektiv behandling. Intresset har varit stort och i mars presenterades några av projekten på ett fullsatt seminarium, Elektrodress bland annat. På programmet stod även föreläsningar som ”Medicinska tillämpningar av smarta textiler”, ”Glimpses – Textilt blodkärl” och ”Utveckling av biomedicinska aktiva textila cellväxtmaterial”. En av deltagarna var Jan Eriksson, då sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Framtiden innebär stora utmaningar för all hälso- och sjukvård. Framtiden innebär stora utmaningar för all hälso- och sjukvård. Enorma krav kommer att ställas för att öka både finansiering och andel anställda i vård och omsorg. Det enskilt viktigaste sättet att lösa ekvationen är ett bättre samarbete inom akademi, vård och näringsliv, säger han och beskriver MedTech West och Smart Textiles som ett exempel på ett sådant samarbetsinitiativ.

– Genom det ökade samarbetet bidrar man till ökad och snabbare utveckling av tekniska lösningar för bättre vård som ska minska de totala kostnaderna och behovet av personalinsatser, avslutar han och får medhåll av Emma Sjöberg som beskriver samarbetet med Smart Texiles som mycket givande. Det har dels gett bra input och testmöjligheter inom textilelektronik, ett område där Inerventions inte har egen expertis. Dels har det bidragit till en god legitimitet åt projektet och till en funktionell och säker produkt för patienten.

Artikeln är skriven av Susanne Helgeson

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40