Brobryggaren

I Nederländerna har designforskningen fått en rejäl chans. Under fyra år satsas stora pengar på att engagera och dra in de kreativa näringarna i ett stort antal projekt. Alla dessa fokuserar på omvårdnad och produktivitet i ett brett perspektiv. Förhoppningarna är att forskningen ska förbättra samhället både socialt och ekonomiskt.

Hissen från gatuplanet i deWitteDame (den vita damen), en vit modernistisk fabriksbyggnad ett par stenkast från järnvägsstationen i Eindhoven, tar mig direkt till plan tre och in i Design Academy Eindhoven – den mest pre- stigefyllda designskolan i Holland, ja, hela världen. Genom alla år har dess utställningar och elevpresentationer haft ett ganska ovanligt tilltal. De har andats humanism, ofta varit lekfullt poetiska och betydligt mer konceptu- ella och utforskande än här hemma.

Den designteoretiska undervisningen har också varit väl utvecklad på skolan. Däremot har regelrätt design- forskning inte varit något man sysslat speciellt mycket med, inte förrän nu. Inte före CRISP.
Första stora satsningen CRISP står för Creative Industry Scientific Programme och är en rejäl statlig satsning på designforskning i Nederländerna. Design Academy Eind- hoven ska tillsammans med industri- designavdelningarna vid de tekniska universiteten i Eindhoven, Delft och Twente-universitetet Enschede samt sextio samarbetspartner (företag, ideella organisationer, kommunala in- stanser med flera) utveckla och etablera en vetenskapligt grundad kunskapsbas kring hur design kan spela en strate- gisk roll i utvecklingen av ett bättre och mer hållbart samhälle.

Eller enklare ut- tryckt koppla ihop designforskning och kreativa producenter av både tjänster och produkter.
– Det här är första gången som re- geringen satsar stort på designområdet och de kreativa näringarna, berättar Bas Raijmakers, forskningsansvarig på skolans CRISP-program.
– Tidigare har man bara gett forskningspengar till kemisk eller teknisk forskning och stora etable-
rade företag. Men de senaste åren har diskussionerna också handlat om att kreativa innovationer kan bidra till den allmänna samhällsutvecklingen i ett större ekonomiskt sammanhang. Och att man måste nå ut med ny kunskap till skapande människor och dessförin- nan på ett seriöst sätt försöka ta reda på hur detta skulle kunna ske. Inspirationen till CRISP kommer till stor del kommer från Storbritan- nien berättar Bas Raijmakers.

Numera talar man även på regeringsnivå i Nederländerna om att det lönar sig att använda mer designmetodik på ett tidigt stadium i en utvecklingsprocess. Ända tills helt nyligen ansågs design mest vara yta – inte helt ovanligt – och något som mest handlar om att formge sådant som redan är uttänkt. Men CRISP-satsningen visar att politikerna upptäckt ”design thinking” och att design kan ha en strategisk betydelse också för hela samhällsbygget.

Tänker på brukarna

Bas Raijmakers hjärta klappar som hårdast för användardrivna designlösningar. Han tog sin magisterexamen i Social Studies (Culture Science) och startade därefter ett eget internet- företag. Under det tidiga 1990-talet började han forska om hur internet användes och också skapa nya använd- ningsområden för nätet, framför allt inom undervisningsområdet. Redan då upptäckte han att man måste testa alla applikationer på personer som ska använda dem. Ofta hade konstruktörer och formgivare inte en aning om hur de presumtiva brukarna levde eller fungerade framför skärmen. Användarstudier gjordes alldeles för sent då ingenting längre var påverkbart.

Ladda ner hela rapporten i pdf-format

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40