Dela sida

Forskning

Designforskningen är mångvetenskaplig, tvärsektoriell och finns på ett flertal universitet och högskolor och utvecklingen gör att designforskning som område hela tiden förändras. I filmen kan du höra Anna Rylander prata om varför forskning är viktigt.

Designforskningen kan handla om designprocessen i sig, men även om användarna/användandet och om behoven som skapar nya affärer och ny kunskap inom en rad olika områden.

SVID identifierar behov av ny forskning, verkar för att forskningssatsningar inom design kommer till stånd och arbetar med att föra ut resultat av forskning till näringslivet, den offentliga sektorn och akademin.

En till två gånger om året ger vi ut den vetenskapliga tidskriften Swedish Design Research Journal.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40