Designprocessen.

Fas 3. Utveckling

Ergonomi

I arbetet ingår ofta att ta ergonomiska hänsyn. Ergonomi innebär teknikens och miljöns anpassning till den mänskliga kroppen. Det kan dels gälla den fysiska handen/foten/ryggen och så vidare men det kan även gälla anpassning till människans syn och hörsel. För detta finns utbildade special-ergonomer men professionella designer har även en kunskap i ämnet från utbildningen.

I vissa typer av projekt med hög ansträngning på bland annat öga och rygg bör en ergonom ingå i utvecklingsteamet.

Tester

Tester kan ske vid upprepade tillfällen under arbetet. Dels rent tekniska funktionstester men framför allt i förhållande till användare och projektägare. Denna upprepande arbetsmetod är speciellt använd vid utveckling av tjänster med hjälp av designmetoder.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40