Designdrivet

Designdrivet är en kompetenshöjande utbildning som riktar sig till små och medelstora företag, som vill bli mer innovativa och skapa varor och tjänster som löser kundernas verkliga problem och behov. 

Företagen får möjlighet att få stöd i en utvecklingsprocess, från ax till limpa. Deltagarna får praktiska verktyg och kunskap för att kunna arbeta med kunddriven utveckling i det egna företaget.

Utbildningarna genomförs i samarbete med olika samarbetspartner runt om i Sverige.

Kursinnehåll

Designdrivet pågår i fyra månader. Det gör att deltagarna får igång utvecklingsarbetet och bygger upp kunskap och motivation i företaget över tid. Deltagarna arbetar med de problem och behov som det egna företaget behöver en lösning på. De lär sig att lösa dessa med hjälp av designmetodik, en väl beprövad utvecklingsmetodik.

Det här ingår i Designdrivet

Utbildningsträffar

Tre heldagar med en dag i början, en i mitten och en i slutet av perioden. Deltagarna får både teori kring innovationsarbetet och designprocessen, varvat med praktisk kunskap och övning i tillvägagångssätt och metoder. Det finns inget bättre lärande än att göra själv!
Vi kopplar hela tiden till deltagarnas egen verklighet och utgår från problem och behov som behöver en lösning.

Coachning

Deltagarna får tillgång till en designcoach som har god kunskap om arbetssättet, och som på distans kan ge vägledning genom hela processen.

Digital plattform

Deltagarna får tillgång till en digital plattform med inspirerande filmer, instruktioner och tips, metoder och mallar som är till hjälp i arbetet på hemmaplan.

Erfarenhets- och kunskapsutbyte

Deltagarna får nätverka med varandra, från lokala företag som befinner sig i samma process. Självklart skrivs ett NDA, Non Disclosure Agreement, innan arbetet börjar.

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna någon av oss!

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman
Projektledare 

Tel. 08-406 84 46

fredrik.forsman@svid.se

Kristina Frisk

Kristina Frisk
Vd 

Tel. 08-406 84 44

kristina.frisk@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40