Ansökan till Michael Treschow-stipendiet 2018 / Application for the Michael Treschow scholarship of 2018

(For information in English, please see below.)

Längre ner på den här laddar du upp din ansökan till Michael Treschow-stipendiet 2018. 

Sista ansökningsdag är söndagen den 28 oktober 2018. Vi kommer inte acceptera ansökningar som kommer in senare. Juryn kan komma att begära in kompletterande uppgifter.

Ansökan ska innehålla en (1) pdf med: 

  • CV inkl. kontaktuppgifter till referensperson (namn, institution, tel, e-post). Max 1 st A4-sida.
  • Motivering. Max 1 A4-sida.
  • Arbetsprover: Minst 1, max 4 arbetsprover. Max 2 st A4-sidor per arbetsprov.
  • Pdf:en får inte väga mer än totalt 12 Mb

Ansökningsformuläret fungerar bäst i webbläsarna Internet Explorer och Google Chrome.

Tänk på att du måste fylla i alla obligatoriska fält i formuläret (markerade med *), annars försvinner de filer som du har laddat upp i ansökan (och du måste då ladda upp dem igen).

Ladda inte upp för tunga filer eller filer i annat format än pdf.

OBS! Om din ansökan inte skickas iväg och det uppstått tekniska problem: maila till caroline.lunden-welden@svid.se. Beskriv vad som uppstått så återkommer vi till dig.

Lycka till!

..........................................................................................................

This is the page where you can upload your application for the Michael Treschow Scholarship of 2018. Application deadline: Sunday, October 28, 2018. We will not accept late applications. 

Conditions for who can apply for the scholarship (opens in a new window)

The application should contain one (1) pdf file including: 

  • Resumé - including reference person's name, institution, e-mail address. Max 1 A4 page.
  • Motivation. Max 1 A4 page.
  • Work samples - 1 mandatory,  3 more optional. Max 2 A4 pages per work sample
  • Max size of the pdf: 12 Mb

Note that the jury may request additional information.

The application form works best in the Internet Explorer and Google Chrome browsers.

Please note that you must complete all required fields in the form (marked with *).

Also, do not upload files in a format other than PDF.

NOTE - if your application isn't sent or if there are any other technical problems, please send an e-mail to caroline.lunden-welden@svid.se, describing what has occured and we will get back to you.

Good luck!

Mitt namn
My name *
Adress
Address
Postnummer och ort
Zip code and city
Telefonnummer
Phone number *
Personnummer
Date of birth
Avslutad kandidatutbildning (utbildningens namn, universitetets/högskolans namn, ort, ev. land)
Finished Bachelor´s program (name of education/program, university, city and country) *
Sökt eller pågående magister- eller masterutbildning (utbildningens namn, universitetets/högskolans namn, ort, ev. land)
I have applied to or am attending the following Master´s program (name of education/program, university, city, country)
Om pågående - sedan när?
If ongoing - since when?
Min e-postadress (bekräftelsen på att du har ansökt kommer hit)
My e-mail address (a confirmation will be sent to this address) *
Mitt CV, motivering och 1-4 arbetsprov/er. (1 pdf, max 12 Mb.)
My resume, motivation and 1-4 work sample/s. (1 pdf, max 12 Mb) *

Skicka iväg stipendieansökan genom att klicka på den gröna knappen nedan.

OBS - det kan ta upp till flera minuter beroende på din uppkoppling, hur tunga filer du har laddat upp och hur många som laddar upp ansökningar samtidigt.

När du har skickat iväg din ansökan, kommer du att se en sida med bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Du kommer också att få ett mail med bekräftelse på de uppgifter du har skickat iväg.

..................................................................

Submit your scholarship application by clicking on the green button below.

NOTE - it can take up to several minutes depending on your connection, how heavy files you have uploaded and how many people are uploading applications at the same time. 

Once you have submitted your application, you will see a page confirming that we have received your application. You will also receive an e-mail with confirmation of the information you've sent.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40