design:FÖRÄNDRA

Konferens: design:FÖRÄNDRA, Örebro

Välkommen till en kostnadsfri konferens med föreläsningar och rundabordssamtal kring design!

Under konferensen design:FÖRÄNDRA får du lyssna till spännande föredrag om användardriven innovation, hur man kan förenkla genom design, lära dig mer om  hållbarhet och design och delta i givande rundabordssamtal kring design.

Konferensen arrangeras av Usify AB, SVID och Svensk Form med stöd av Intressentföreningen för SVID. Besök gärna organisationernas montrar på Designmässan den 6-9/10.

Konferensen är en del av Formveckan som arrangeras av Svensk Form Örebro län i samarbete med City Örebro och Örebro Länsmuseum. 

När?

Den 7 oktober 2016 kl. 10:00-17:00

Var?

Örebro länsmuseums aula, Engelbrektsgatan 3, Örebro

Till karta på Google Maps

Anmälan

Sista anmälningsdag var måndagen den 3 oktober 2016. Kontakta Alex Liebert, alex.liebert@usify.se, om du är intresserad av en reservplats.

Arrangörer

Usify, SVID och Svensk Form.

Program

10:00 Mingelkaffe

10:30 Opening words

Med Alex Liebert, Partner Business Development, Usify

10:45 Designdriven innovation

Innovativa idéer löser problem och stärker konkurrenskraften. Innovativa lösningar skapar hållbarhet och tillväxt. Värdet av innovativt arbete är obestridligt. Frågan är bara: "Hur kan vi bli mer innovativa?" Verktyget Designdriven innovation är kraftfullt och hjälper att öka innovationskraften i varje led.

Med Alex Liebert, Partner Business Development, Usify AB

11:30 Förenkla genom design

Användarcentrerad design i skarpt läge: Inom vård och omsorg handlar det om allt mellan liv och död. Vi möter människan när hon är som mest sårbar och gör skillnad. I ett tydligt exempel beskriver Bjarte hur vi förenkla och förbättrar vardagen för alla involverade i ett nära samarbete med vårdgivaren och användare.

Med Bjarte Bugge, vd, Usify AB

12:00 Lunch

13:00 Design - den mänskliga faktorn

Design spelar roll. Rollen växer, den blir både bredare och djupare. Människor skapar värde, tillsammans skapar människor större värde, hållbart värde och arbetsglädje. Design som ett verktyg för att involvera och motivera medarbetarna och användare. Organisationens viktigaste innovationsdrivkrafter.

Med Eva-Karin Anderman, Designchef, Usify AB

13:45 EcoDesign Circle

Catarina leder projektet EcoDesign Circle, ett treårigt EU-finansierat projekt med målet att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekologisk design och livscykeldesign i Östersjöregionen. Hur kan design driva hållbarhetsfrågor? Vem designar vi för? Har vi rätt kompetens? EcoDesign Circle, tydliga och handfasta verktyg som stöder design i allt förändringsarbete.

Med Catarina von Matern, Projektledare för EcoDesign Circle, SVID

14:30 Mingelfika

15:00 Roundtable med temat design:FÖRÄNDRA

16:00 Design sprint

Med erfarenhet från andra sidan jorden kan Marius hjälpa oss att skapa tydlighet, validering och bättre iterationer. Inom användarcentrerad design kan Design Sprint, också känt från Google Venture's Design Sprint process, leda till bättre resultat, snabbare utvecklingsprocesser och minskad risk.

Med Marius A Koppang, Tjänstedesigner, Usify AB

16:30-17:00 Bubbelmingel

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40