Dela sida

Om SVID

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Design skapar konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. SVID verkar för att sprida kunskap om designmetodiken i såväl privat näringsliv som offentlig sektor. SVID arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter.

SVID har en unik position som nationell och oberoende stiftelse som arbetar i gränslandet mellan företag, offentlig verksamhet och forskning där vi kopplar ihop aktörer, sprider kunskap och stärker möjligheterna till utveckling. Som oberoende organisation med offentlig finansiering har vi möjlighet att inleda samarbeten med en mängd olika samhällsaktörer.

SVID har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta med kunskapshöjande insatser om designmetodik. Under åren har vi stimulerat och väckt intresse för design, sammanfört designköpare med designkompetens och samlat på oss ovärderliga kunskaper och erfarenheter. Vi har skapat och skapar värdefulla nätverk, både nationella och internationella, där idéer och kunskap utbyts, samarbeten inleds och projekt genomförs. Genom vårt arbete ökar vi kunskapen om designmetodik på ett strategiskt och rationellt sätt vilket gynnar tillväxten i hela landet.

SVID har huvudkontor i Stockholm men arbetar över hela landet - nationellt, regionalt och lokalt.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40