Verksamhetsutveckling med användarens behov i fokus

Mer användarpassade och attraktiva erbjudanden och förändrad syn på design. Det var några av resultaten efter att små och medelstora företag fick designcheckar att köpa designtjänster för. Lyssna till tre företag och tre designkonsulter som berättar om hur de använder design för att få mer kunskap om användaren.

2012 utlyste SVID, med hjälp av finansiering från Vinnova, så kallade designcheckar för små och medelstora företag som arbetar med att förbättra människors hälsa. Designcheckarna användes för att köpa tjänster från ett designkonsultföretag eller för att under viss tid anställa designkompetens i företaget.

Förutsättning för att beviljas en designcheck var att beloppet motfinansierades med motsvarande summa i arbete eller kontanta medel. Totalt 3 miljoner kronor delades ut till sammanlagt 22 företag. Fyra av företagen fick dessutom tilläggsfinansiering för att gå vidare med det som de utvecklat.

Tydliga resultat och förändrad syn på design

Responsen från de företag som deltog i projektet vad god och företagen upplever att resultaten har gett effekt i form av mer användaranpassade och därmed mer attraktiva erbjudanden. I en utvärdering angav samtliga företag också att de avsåg att fortsätta använda sig av samt anlita designkompetens. Ett flertal företag angav också att designcheckarna förändrat synen på design.

"Genom att använda design i vår utvecklingsprocess har vi haft möjligheten att öka kvaliteten på vår produkt". Marcus Hansson, Unfors Raysafe

Unfors Raysafe fick designchecker för utvecklingen av en tjänst som kontrollerar och optimerar röntgenprocessen så att patienten får mindre strålning.

"Design är framtiden för vår del, vi jobbar med medicintecknik som man använder varje dag i sin vardag, och det måste vara något som fungerar i din vardag, där är design jätteviktigt, det ska inte bara snyggt utan måste vara funktionellt. Design är livsnödvändigt för vår del." Truls Sjödstedt, Brighter

Brighter fick designcheckar för utvecklingen av en allt-i-ett produkt för att testa blodsocker och ta insulin samt automatiskt lagra alla värden.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40