Niklas Nordström

Kommunalråd i Luleå

Daniel Forslund

Innovationslandstingsråd (fp), Stockholms läns landsting

Anna Whicher

Head of Policy, PDR, Cardiff Metropolitan University.

Veronica Lindholm

Socialdemokratiskt riksdagsledamot från Västerbotten.

Ulrika Karlsson

Moderat riksdagsledamot från Uppsala.

Pär Höglund

Läkare och forskare, och lyssnare av podcasten Samhället som designar sig själv

Eva-Karin Anderman

Projektledare på SVID. Podcastens intervjuare, som i det sjätte avsnittet blir intervjuad av en av podcastens lyssnare

Previous Next

Samhället som designar sig själv, del 2

Förra året gav vi ut en e-bok med poddar under titeln "Samhället som designar sig själv". Nu har vi gjort en ny omgång poddsamtal med personer som har eller har haft förtroendeuppdrag på olika nivåer i samhället eller som redan arbetar med design och policy.

Alla vi intervjuar har olika erfarenheter och kunskap av design och syftet är att öka kunskapen om design som utvecklingskraft inom olika områden i samhället, men även att öka kunskapen om förutsättningar som finns i politiken för de som idag arbetar med design på olika sätt. 

I den här omgången har vi släppt fem poddar med en veckas mellanrum. Lyssna på dem nedan!

Podd nr 1: Niklas Nordström

Politiken förväntas lösa problem, men hur vet vi att vi verkligen löser rätt problem? Kanske kan design som metod vara ett verktyg för att involvera, samskapa och driva på en utveckling där politiken verkligen är förankrad?

Om detta och mycket mer pratar vi om med Niklas Nordström, socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå, i detta avsnitt. 

Lyssna direkt på podden här

Lyssna på podden på iTunes

Podd nr 2: Daniel Forslund

Kan design som metod vara ett verktyg för att involvera, samskapa och driva på en utveckling inom hälso- och sjukvården?

Om det och mycket mer pratar vi om med Daniel Forslund (FP), Innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting. 

Lyssna direkt på podden här

Lyssna på podden i iTunes

Podd nr 3: Anna Whicher

Hur ser framtiden ut för designområdet i Europa? Hur kan design vara ett verktyg i policyprocesser?

Om detta och mycket annat talar vi med Anna Whicher, Head of Policy, PDR, Cardiff Metropolitan University.

Anna Whicher har stor erfarenhet av arbete inom policy för design och innovation. Anna jobbar bland annat med SEE Platform, Sharing Experience Europe Policy Innovation, ett nätverk bestående av 11 europeiska aktörer som arbetar med nationella och regionala beslutsfattare för att integrera design i policyarbete. Detta avsnitt är på engelska.

Lyssna på podden här

Lyssna på podden på iTunes

Podd nr 4: Veronica Lindholm

Design kan vara ett bra verktyg för att göra information lättillgänglig och att utveckla vårdens tjänster tillsammans med medskapande patienter. Politiken samskapar i stor utsträckning redan, men är politiker bra på att se de verkliga behoven?

Om detta och mycket mer pratar vi om med Veronica Lindholm, socialdemokratisk riksdagsledamot från Västerbotten i detta avsnitt.

Lyssna på podden här

Lyssna på podden på iTunes

Podd nr 5: Ulrika Karlsson

Design kan vara bra metoder för att öka öppenheten i demokratiska processer. Politiken samskapar i stor utsträckning redan, men finns det vinster med att börja jobba mer systematiskt med designmetoder?

Om detta och mycket mer pratar vi om med Ulrika Karlsson, Moderat riksdagsledamot från Uppsala i detta avsnitt.

Lyssna på podden här

Lyssna på podden på iTunes

Podd nr 6: Pär Höglund och Eva-Karin Anderman

I detta avsnitt intervjuas Eva-Karin Anderman på SVID av läkaren och forskaren Pär Höglund. Pär är en av podcastens trogna lyssnare och bad om att få intervjua Eva-Karin Anderman, som varit intervjuare i de övriga avsnitten.

Vem äger begreppet design, vad kan design vara bra till och finns det etiska perspektiv? Om detta och mycket mer får vi höra i detta avsnitt.

Lyssna på podden här

Lyssna på podden på iTunes

Dela sida

Samhället som designar sig själv, del 1

Läs om och lyssna på de tidigare poddarna här

Kontakt

Vill du veta mer om poddarna?

Maila till oss på info@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40