Medlemsförmåner

I Intressentföreningen skapar medlemmarna möjligheter för utveckling av och med design.

Du får möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Som medlem i Intressentföreningen påverkar och stödjer du SVIDs arbete – att få företag, organisationer och offentliga verksamheter framgångsrika genom att strategiskt använda design. SVIDs insatser inom forskningsområdet är en viktig förutsättning för att lyckas.

Intressentföreningens nätverk av företag, offentliga verksamheter och akademi stärker samarbetet mellan forskning och näringsliv.

Som medlem får du dessutom:

  • Bidrag och stöd till att arrangera frukostseminarer, lunchseminarier och längre seminarier i samarbete med Intressentföreningen.
    Läs mer om erbjudandet här 
  • Möjlighet att kostnadsfritt låna konferensrum hos SVID på Skeppsholmen i Stockholm.
  • Länk till organisationens webbplats från www.svid.se/intressentforeningen
  • Möjlighet att påverka SVIDs arbete genom föreningens uppdrag att utse tre ledamöter till SVIDs styrelse
  • Tillgång till dialog med nätverket i Intressentföreningens LinkedIn-grupp
  • Rabatt på utvalda kurser, utbildningar och evenemang.
  • Bidrag till utvalda mässor, konferenser och resor.
  • Kostnadsfritt eller rabatterat deltagande på SVIDs seminarier (ingår för 2 personer).

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40