Medlemsförmåner

I Intressentföreningen skapar medlemmarna möjligheter för utveckling av och med design.

Du får möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Som medlem i Intressentföreningen påverkar och stödjer du SVIDs arbete – att få företag, organisationer och offentliga verksamheter framgångsrika genom att strategiskt använda design. SVIDs insatser inom forskningsområdet är en viktig förutsättning för att lyckas.

Intressentföreningens nätverk av företag, offentliga verksamheter och akademi stärker samarbetet mellan forskning och näringsliv.

Som medlem får du dessutom:

 • Rabatt på utvalda kurser, utbildningar och evenemang.
 • Bidrag till utvalda mässor, konferenser och resor.
 • Kostnadsfritt deltagande på SVIDs seminarier (ingår för 2 personer)
 • Möjlighet att arrangera frukostseminarer, lunchseminarier och längre seminarier i samarbete med Intressentföreningen.
  Läs mer om erbjudandet här 
 • Länk till organisationens webbplats från www.svid.se/intressentforeningen
 • SVIDs tidskrift Swedish Design Research Journal (1-2 nummer per år)  
  Läs mer om Design Research Journal
 • Möjlighet att påverka SVIDs arbete genom föreningens uppdrag att utse tre ledamöter till SVIDs styrelse
 • Tillgång till dialog med nätverket i Intressentföreningens LinkedIn-grupp
  Grafiskt element. Cirklar som symboliserar nätverk.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40