Fas 5: 1 minuts pitch

Nu återstår bara den sista fasen, pitchfasen. Här gäller det för grupperna att presentera sin idé så att andra kan förstå den.

Nu har grupperna en ny och testad prototyp. De fortsätter nu att vara designer och arbetar tillsammans. Nu kommer kanske den svåraste utmaningen - att få andra att förstå lösningen och se storheten i idén.

Varje grupp kommer tillsammans att skriva ner en "hisspitch" – en kort, effektiv presentation av lösningen. Namnet kommer från att presentationen inte ska ta längre tid än en normal åktur med en hiss, och presentationen ska i vårt fall ta högst 1 minut. När grupperna har skrivit en presentation av problemet, behovet och idén, så är det dags att presentera lösningen för varandra. Efter det är ni färdiga med workshopen.

Uppgift: Förbered en "hisspitch"

Grupperna ska nu förbereda en presentation på maximalt 1 minut.

Vi föreslår att grupperna börjar med att presentera protypen och idén och sedan arbetar sig bakåt genom problemdefinitionen, insikterna och användarens behov.

De får gärna gå tillbaka till kompendiet, använda eventuella foton och självklart protypen när de gör sin presentation. De kan också gärna göra rollspel eller liknande.

De kan använda sidan 27 i kompendiet för stödord och minnesanteckningar för hur pitchen ska genomföras

Nu kan de förbereda sin pitch.

TIMER (6 minuter)

Pitcha

Nu har grupperna fått förbereda sin presentation/hisspitch. Nu är det dags att göra 1-minutspresentationer för övriga grupper!

TIMER (1 minut x antalet grupper)

Nästa steg

Gå vidare till "återkoppling och avslutning"

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40