Sök publicerad forskning - designresearch.se

Design Research, designresearch.se, hjälper dig att hitta och använda designforskning för att skapa ny kunskap och nya lösningar.

Samtidigt är dina sökningar värdefulla för att visa hur designforskning utvecklar samhället. På designresearch.se kan du söka efter avhandlingar, e-böcker, böcker med mera som rör design.

Designresearch.se är ett samarbete mellan SVID och Designfakulteten.

Till designresearch.se 

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40