Androstolen

För undersökning av mäns prostata designad utifrån kvinnors upplevelser av gynstolen.

Tillblivelser - En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik

Avhandling av Karin Ehrnberger

Previous Next

Recension: Tillblivelser - En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik

Karin Ehrnbergers avhandling Tillblivelser - En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik recenseras av Susanne Helgeson.

Resultatet av industridesignern Karin Ehrnbergers forskning är på många sätt både unikt och slående. Det handlar om hur verkligheten faktiskt ter sig, hur viktigt det är med vidare forskning inom det normkritiska området och att möjligheten till positiv förändring är enklare än vad många kanske tror – förutsatt att fler designarbetare och producenter blir varse den. Avhandlingen skiljer sig också från det mesta i sin genre beträffande gestaltning, tillgänglighet, tilltal och språk (svenska).

Namnet på avhandlingen är Tillblivelser – En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik (utgivare KTH). I denna bjuder hon in till reflektioner, projekt och dialog om normkritisk design, vad det skulle kunna vara och hur det kan användas. Här visar hon, med all (icke) önskvärd tydlighet hur normer styr designarbetet och hur design reproducerar normer i samhället genom att om och om igen skapa exkluderande produkter och tjänster. Dessa, som liksom de flesta innovationer, utgår från normen medelålders, heterosexuell, vit man med bra inkomst och utan några som helst funktionsnedsättningar.

Genom fem fristående projekt beskriver hon sin forskning – allt kryddat med anekdotlika, personliga livserfarenheter. Bland annat presenteras Energy Aware Clock, ett nytt sätt att visualisera energiförbrukning i hemmet, och som påvisar energibolagens normativa syn på lösningar som inte alls motsvarar kundernas behov. I Androstolen, för undersökning av mäns prostata designad utifrån kvinnors upplevelser av gynekologstolen, framgår det eftersatta behovet av att ta kvinnors erfarenheter av stolen ifråga på allvar. Här finns även projektet i vilket hon tydliggör hur "manlig" respektive "kvinnlig" design ter sig när en borrmaskin designas som en stavmixer och vice versa.

Karin Ehrnbergers avhandling borde läsas av såväl landets samtliga designstudenter som av branschens alla olika intressenter. Kort sagt för att förstå hur det faktiskt ser ut. Tack vare Ehrnbergers syn på hur en avhandling kan utformas både innehålls- och gestaltningsmässigt har nu designforskningen en betydligt större chans att göra sitt jobb med att nå ut, läsas, förstås, implementeras och förbättrande verka utanför akademins tajta, stränga väggar.

Dela sida

Swedish Design Research Journal nr 1 2017

Framsidan till Swedish Design Research Journal nr 1 2017

Den här artikeln ingår i Swedish Design Research Journal nr 1, 2017. 

Läs och ladda ner hela tidningen här

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40