ACX Power Ascender

Vinnare av Stora Designpriset 2017.

Magnus Glans, vd på ActSafe.

Previous Next

Körglad repklättrare blev årets vinnare

ACX Power Ascender kammade hem segern när Stora Designpriset delades ut i maj. Eller rättare sagt dess producent ActSafe och "designleverantör" Shift Design & Strategy. Enligt juryns motivering "revolutionerar" den vinnande produkten det klättringsarbete den är designad för och inte bara det. Den garanterar dessutom "körglädje".

Men hallå, hur kan en repvinsch vara revolutionär? Och vad betyder det där med körglädje? Teknikföre­tagen, som står bakom Stora Designpriset, tycks gilla grabbigt reklamsnack. Hellre än seriösa formuleringar?

– Nej, så är det inte, påpekar Pär Bergström på Shift Design & Strategy. Orden stämmer faktiskt, jag kan förklara...

Pär Bergström är designansvarig för ACX Power Ascender. Den tillhör visserligen tredje generationen "power ascender" men har otvivelaktigt (tillsammans med föregångarna) förändrat arbetet radikalt för en viss sorts yrkesmän; personer som måste ta sig ner i djupa klyftor eller upp på höga höjder, menar han.

För tydlighetens skull, ACX Power Ascender är uteslutande ett arbetsredskap. Ingenting för hobbyklättrare. Den hjälper i underhållsarbete när inte stege eller skylift räcker till. Den underlättar för räddningstjänstpersonal och gör en insatsstyrka betydligt mer kompetent. Tidigare klättrade man i rep, använde armarna och drog sig upp längs en lina. Självklart var det slitsamt. Det går knappt att jämföra med att som nu ha en ACX Power Ascender som drar en upp och ner, näst intill utan ansträngning.

Det där med körglädjen då?

– Att köra bil är att färdas horisontellt, här går resan vertikalt. Alla tidigare mekaniska vinschar gick ryckigt och stötvis. Vi ville skapa en mjuk gång med samma exakta respons som en motorcykel, smidig att köra. Användaren skulle känna sig säker och ha kontroll över situationen. ACX Power Ascender fungerar precis så. Alltså stämmer ordet körglädje också, försäkrar Pär Bergström.

ACX Power Ascender drivs av en motor med laddningsbara batterier och manövreras direkt eller med fjärrkontroll. Den är liten och kompakt, mäter bara 33 x 28 x 27 centimeter och väger 13 kilo inklusive batteri. Den tål en belastning på 200 kilo och har stigningshastighet på 0–24 meter per minut, beroende på användningsområde. I foldrar och informationsmaterial är den röd, svart och grå med grafiskt tydliga funktionsknappar som gör den lätt att förstå sig på för alla användare.

– Producenten har rött i sin logotype. Kanske är det därför den röda exponeras mest. Men ACX Power Ascender finns i andra färgvarianter för olika kategorier. Underhållspersonal använder den röda. För vissa militära sammanhang tillverkas den i den svart eller grönt. Färgen har med bransch och marknad att göra, säger Pär Bergström.

Förutseende ägare

ActSafe, som tillverkar ACX Power Ascender grundades på 1990-talet och introducerade världens första motordrivna repklättrare, "power ascender", år 1997. I samband med ägarbyte tvingades företaget renodla verksamheten. Man beslöt sig för att satsa extra på repklättrartekonologin. De nya ägarna var förutseende och krävde att företagsledningen anlitade en designer för det fortsatta utvecklingsarbetet. Dåvarande designbyrån Hampf Industridesign rekommenderades. Där jobbade Pär Bergström. Hampf Industridesign gick så småningom ihop med designföretaget Stinct och blev Shift Design & Strategy. På den vägen är det.

– Vårt första projekt startade 2005 med en väldigt liten budget och ytterst begränsade produktionsmöjligheter. Men vi fick anpassa oss därefter. Så småningom fick responsen från kunderna företaget att inse att designsatsningen gett resultat. Redan efter första resan, minns Pär Bergström.

Företaget har utvecklats under den här tiden från att ha varit ganska litet "garageföretag" med ganska små resurser till dagens exportföretag med en omsättning på nästan 50 miljoner. När Pär Bergström kom in i företaget och satsningen tog fart, behövde ActSafe ha förstärkning på den tekniska sidan. Han hjälpte dem att få kontakt med en duktig konstruktör som gärna ville vara med och utveckla en konstruktionsavdelning. Nu har ActSafe ett tjugotal anställda på huvudkontoret i Lindome utanför Göteborg. Samt en mängd regelbundet anlitade experter utanför företaget.

– Det här har blivit min längsta jobbrelation, vi har jobbat tillsammans i över tio år. Det ena ActSafe-projektet har avlöst det andra, hela tiden med intressanta produkter. Men för mig har det allra viktigaste varit att se hur företaget och dess inställning till design förändrats. Idag är det ingen där som ifrågasätter att design lönar sig.

Allt hänger ihop

Stora Designpriset-vinnaren 2017 ACX Power Ascender är som sagt den tredje generationen i sitt slag. När man ska beskriva den senaste varianten är det omöjligt att inte också tala om föregångarna. Alla hänger ihop och designarbetet har löpt i ett slags logiskt ordning. Hur då? Frågan går till Per Bergström igen:

– Skillnaderna är stora både vad gäller form och teknik mellan den första och senaste generationen. Första uppdraget var att göra om den bensindrivna första modellen som redan fanns till en eldriven. Kravet på eldrift kom från den tyska vindkraftsindustrin, som visat intresse för den bensindrivna varianten. Formen var vid den tidpunkten ganska oväsentlig; uppdraget handlade rätt lite om det estetiska då. Olika produktionstekniker kräver ju olika investeringar. Att till exempel vid den tiden göra om skalet till en mer formmässigt tilltalande plastkåpa hade krävt stora investeringar. I första generationen använde vi oss av aluminiumextrudering. Det är relativt billigt sätt att producera men formmässigt begränsande.

– Responsen blev i alla fall över förväntan. Sedan dess har tekniken utvecklats, framför allt på energisidan, till exempel vad gäller batteristorleken. Prisvinnaren ACX Power Ascender är mer kompakt. Den är smartare rent elektroniskt än tidigare och har laddningsbara batterier. Insatsstyrkor är en relativt ny användargrupp. Ett önskemål därifrån gjorde att vi jobbade för att få den vattentät. Nu går det inte att få in ens en nagelfil innanför skalet, så tight sitter det, hävdar Pär Bergström.

I korthet skiljer sig de olika generationerna "power ascender" som följer: Den första kunde bara köra uppåt, sen fick användaren frikoppla och glida neråt. Andra generationen kunde köra både upp och ner via omkopplare. Dagens prisvinnande tredje generation kan köras både upp och ner utan omkopplare, har utbytbara batterier samt fjärrstyras från marken vilket kan vara bra när man använder den som en toppmonterad vinsch. Eller om en olycka sker och personen i luften blir medvetslös.

– Att ta fram en produkt av det här slaget är ett grupparbete. Det händer att flera från Shift Design & Strategy jobbar i ett och samma projekt men oftast inte. Vi är ett litet tajt gäng, bara fyra personer. Alla blir ofta indragna lite från sidan av eftersom vi ofta bollar idéer med varandra mellan skrivborden. Men bara en är ansvarig visavi beställaren och här det har varit jag genom alla år. Våra kunder har ofta inte råd med flera designer på plats och för oss gäller det att få upp en viss effektivitet.

Däremot har ActSAfe hela tiden haft fler inblandade i utvecklingsprocessen med en projektledning som lett det hela. I den finns bland annat tekniker, som kan allt om klättring och känner till klättrares behov. Fokusgrupper har kontinuerligt fått svara på frågor som "Vad tror ni om den här funktionen?" eller "Sitter den här och den här på rätt plats?" Dessutom har olika experter kopplats in under arbetets gång, batteriutvecklare, elektronikkunniga tekniker och så vidare. För att inte tala om säkerhetsexperter, det finns extremt höga krav på den här typen av produkter. Det gäller självklart för företaget att ha bra koll på allt sådant.

Välkänd designprocess

Pär Bergtröm berättar att alla designprocesser följer ungefär samma faser. Så var det också denna gång. Arbetet inleds alltid med en skissperiod där papper och penna används. Det blir en massa kladdar initialt men de är viktiga för att idéerna ska mogna. Sen fortsätter skissandet digitalt i någon form. När det gäller mer komplicerade produkter måste man tidigt in i en 3D-värld för att få grepp om formen.

– Med åren har jag lärt mig att om man inte går upp till verklig storlek i tid är det lätt att hamna i en återvändsgränd. Vi använder modeller så ofta vi kan.

– På en designpalett ligger jag nog lite mer mot tekniksidan än mot den rena formesteten. Det tekniska intresserar mig i hög grad. Vissa designer arbetar uteslutande med formuttryck, har kanske ett ingenjörsteam som anpassar konstruktionen till den eftersträvade formen. Jag jobbar mer från andra hållet. Försöker komma framåt och lösa problemet tillsammans med ingenjören. Tänka ut hur vi kan packa produkten så att alltsammans löper i linje med vad företaget vill utstråla, menar Pär Bergström.

Innan ACX Power Ascender lanserades i november 2015 hade arbetet med just den här modellen pågått i omkring arton månader.

– Här har jag varit inblandad i en del kringarbete också: dokumentation, marknadsföringsmaterial till hemsidan och så vidare.

Klassiska problem

De flesta designuppdrag börjar med en beställning där problembeskrivning och önskvärt resultat formulerats. Pär Bergström minns knappt hur det var från första början med ActSafe.

– Ett generellt problem för alla lite mindre bolag är att de inte är vana att skriva optimala projektspecifikationer. Och i vissa fall behöver utvecklingen (samt alla tankar kring vad produkten skulle kunna vara eller bli) löpa lite parallellt med själva utvecklingen av den. Tyvärr kan det ju dra iväg tidsmässigt. Kanske kommer man efter ett tag fram till att den eller den lösningen inte fungerar utan att man måste göra si eller så i stället. Då måste man backa i processen. Vissa delar i det här projektet har varit väl specificerade medan andra inte varit lika bra beskrivna från början. Men med den allra senaste, den vi vann pris med, gick allt som smort. Allt blir ju bättre ju mer man känner varandra.

Den stora utmaningen inom många olika designuppdrag, menar Pär Bergström, handlar om samma sak: vikt och storlek. En optimal produkt ska inte väga någonting, ta liten plats och samtidigt vara driftssäker. Klassiska problem inom vilken bransch som helst.

– Driftssäkerheten uppnådde vi. Målet vad gäller vikten var mellan sju och åtta kilo. Vi hamnade strax över. Det var väldigt knivigt att få in alla komponenter för motorn skulle ju också vara vattentät. Men vi lyckades. Och att vi fick Stora Designpriset för ACX Power Ascender är ett bra bevis på det.

Magnus Glans, vilken betydelse har ACX Power Ascender och dess företrädare haft för ditt företags utveckling?

När jag började på ActSafe år 2005 var företaget verksamt inom flera olika områden: utbildning för höghöjdsarbeten med klätterutrustning, tillverkning av klätterselar och annan utrustning för arbete/räddning på höjd med mera. Då fanns en "power ascender", som drevs av en bensinmotor. Den säljs fortfarande, har bara utvecklats något sedan dess. Den är inte designad och ser lite ut som en motor med lite utrustning hängande på (se bifogad bild). Den låter mycket, avger avgaser och kan bara köra uppåt (vilket innebär att användaren måste ha omfattande kännedom om repteknik).

ActSafe gick med förlust, företaget saknade fokus och en hållbar plan för framtiden. Vår marknad var i första hand Sverige. "Power ascender" utgjorde endast en liten del av omsättningen men var den del av företaget som hade störst potential. Vi beslöt oss för att satsa allt på att vidareutveckla denna produkt och fokusera mindre på övriga delar i verksamheten. Eftersom det är ett mycket nischad föremål var vi tvungna att också börja sälja utanför Sverige i större omfattning för att nå tillräckliga volymer. I samband med fokusering på "power ascenders" beslutades att de nya maskinerna skulle drivas med ett batteri och en elektrisk motor istället för bensinmotorer. Våra ägare ställde också kravet att vi skulle anlita en industridesigner, något som jag vid den tiden var emot då det var en stor kostnad i ett redan pressat ekonomiskt läge.
Att satsa enbart på "power ascenders" och export visade sig vara rätt beslut. Idag utgör dessa 90 procent av omsättningen och 95 procent av våra affärer görs med andra länder.

Vilken betydelse tror du designen haft för framgången?

Att anlita en industridesigner samt att enbart fokusera på "power ascenders" är de två beslut som har haft störst betydelse för vår framgång. ACC I, vår första batteridrivna "power ascender", lanserades 2007. Den var prestandamässigt inte revolutionerande jämfört med våra tidigare modeller eller vår enda konkurrent vid den tiden. Det som verkligen gjorde skillnaden var designen. ACC I var användarvänlig, kändes rätt, utstrålade säkerhet, kvalitet och nyskapande. Jag vågar påstå att detta har varit avgörande för att vi idag anses marknadsledande inom vår nisch.

Kan du säga något om förhållandet mellan den tekniska och den estetiska utvecklingen av ACX?

Intressant fråga. Den tekniska utvecklingen styrs i viss mån av vad batterier och motorer klarar av. Prestandamässigt har det fortfarande inte skett några revolutionerande framsteg, helt enkelt därför att tekniken inte tillåter det. Det vi har lyckats väl med är att göra ACX mindre, lättare, säkrare och ännu enklare att använda. Vidare har den betytt effektivare produktion då alla våra produktvarianter (för industri, räddning, militär med flera) utgår och produceras från samma plattform. Jag skulle säga att den estetiska utvecklingen har gått längre än den tekniska. I takt med att bolaget har vuxit så har vi haft större resurser att satsa på design för ACX jämfört med tidigare produkter. Med ACX har vi satt en ny standard. Den har blivit lättare att sälja in mot större kunder eftersom den uppfattas som gedigen och kapabel inom sitt användningsområde.

Har din inställning till design förändras under den tid du varit VD på ActSafe?

Absolut. Framgångarna med ACC I var det som fick mig att förstå vilken stor, för att inte säga avgörande, betydelse design har. Sedan dess har vi alltid design på agendan när vi diskuterar via produkter eller produktförändringar. Vid framtagning av nya produkter är design en av de första sakerna vi diskuterar, därefter följer en interaktion mellan ingenjörer och Pär Bergström för att finna den bästa lösningen.

Författare

Artikeln är skriven av Lotta Jonson och finns publicerad i Swedish Design Research Journal nr 1, 2017.

Dela sida

Swedish Design Research Journal nr 1 2017

Framsidan till Swedish Design Research Journal nr 1 2017

Den här artikeln ingår i Swedish Design Research Journal nr 1, 2017. 

Läs och ladda ner hela tidningen här

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40