Val av metod

Det finns många liknande metoder att välja mellan när man ska utveckla sin verksamhet. Hur väljer man metod? Spelar det någon roll vem man är i organisationen? Behöver metoderna anpassas? Se samtalen med Jonas Gumbel, SVID, Susanne Gustavsson, Skaraborgs sjukhus, Jon Englund, SVID och Anna Ringheim, Regionalt Cancercentrum Väst, om vad man kan tänka på när man väljer metod. 

Alla i panelen har lång erfarenhet av att involvera brukare och patienter för att medskapa lösningar på upplevda problem. 

Ovan ser du samtalen i ett svep och nedan har vi delat upp samtalen i olika avsnitt.

Spelar tid och resurser någon roll för valet av metod?

Finns det tjänstedesign- och medskapandemetoder som passar bättre om jag har ont om tid? Spelar resurserna runt mig någon roll när jag väljer metod?

Spelar det någon roll om jag är chef eller medarbetare?

Spelar min position i organisationen någon roll när jag ska välja metod för att medskapa lösningar med patienter eller brukare? Har ledare och medarbetare olika behov som påverkar valet av designmetod?

Behöver ansatsen och metoderna anpassas för ledning och medarbetare?

Alla är inte positiva till att involvera patienter, brukare och närstående i förbättringsarbetet - hur möter jag motståndet? Måste ledningen alltid vara inblandad i förbättringsarbetet? Måste jag ha mål i sitt förbättringsarbete eller hämmar det mer än det gynnar arbetet?

Behöver metoderna anpassas till målgruppen?

Går det att hitta brukare och patienter att medskapa tillsammans med? Behöver jag använda olika metoder om jag ska involvera en cancerpatient eller om jag ska involvera en närstående till ett barn med kronisk sjukdom? Kan jag använda samma metoder när jag involverar brukare som när jag involverar personal?

Behöver metoderna anpassas om jag vill åstadkomma förbättringar eller något helt nytt?

Behöver jag välja olika angreppsätt om jag vill åstadkomma en förbättring eller något helt nytt?

Dela sida

Träffa de medverkande

Jonas Gumbel, programansvarig Hälsa, SVID

Susanne Gustavsson, Skaraborgs sjukhus

Jon Engström, forskare, SVID

Anna Ringheim, Regionalt Cancercentrum Väst

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40